KULLANIM KOŞULLARI VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Kullanım Koşulları;

Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti
Satış Ofisi Adres:
Huzurevleri Mahallesi 77215 Sokak H. Mehmet Akgün Apt. No: 4/9 Çukurova/ADANA
E-ticaret Sitesine erişerek ve E-ticaret Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını
kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz.
E-ticaret Sitesini kullanarak siz ve E-ticaret Sitesini kullanımınız için geçerli
olacak ilgili kanunlar kapsamında bu koşullarda da dahil ancak sadece bununla
sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve E-ticaret sitesinin tüm
şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip
bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.
Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti’e ait
olan bu site size internet üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlar. Bunu
anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapar.
E- Ticaret sitesi içerisinde ‘’Bilgi’’ üst yazısının alt başlıkları halinde bağlı
olduğunuz sözleşmeler açıkça belirtilmiştir. Lütfen okuyunuz ve sonrasında
onay veriniz.
EĞER REŞİT DEĞİLSENİZ VEYA E-TİCARET SİTESİNİ KULLANMAYA
YETKİLİ DEĞİLSENİZ YA DA BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL
ETMİYORSANIZ LÜTFEN E-TİCARET SİTESİNİ KULLANMAYIN.
Bu şart ve koşullar, E-ticaret Sitesini ya da E-ticaret Sitesine kısmen veya
tamamen erişim sağlayan diğer internet siteleri aracılığıyla E-ticaret sitesinin
bazı bölümlerini kullandığınızda da geçerli olacaktır.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini
okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
İşbu satış sözleşmesi Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti
ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.
Taraflar;
Satıcı :Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti (Bundan
sonra ‘’SATICI’’ diye anılacaktır.)
Alıcı : E- Ticaret sitesi üzerinden üye olarak veya olmadan ürün alımı gerçekleştiren
müşteri. (Bundan sonra ‘’ALICI’’ olarak anılacaktır.)
Madde - 1 
İşbu sözleşme, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı
belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanunun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 
Madde - 2 
SATICI BİLGİLERİ
Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti
Madde - 3 
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler veya e-ticaret sitesini üye olmadan kullanıcı sıfatı ile kullanan müşteriler :
Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti'nin e-ticaret
mağazası www.kanaatmedikal.com’a üye olup veya üye olmadan alışveriş yapan
tüm alıcılar (Bundan sonra Alıcı veya Müşteri olarak anılacaktır).
Madde - 4 
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ: 
Mal/Ürün veya Hizmetin, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve
ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik
gösterebilmektedir.
Madde - 5 
GENEL HÜKÜMLER 
5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı
ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün
için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre
içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI
sorumlu tutulamaz. 
5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim
edilmesinden sorumludur. 
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda
onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş
olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında
iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya
ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya
kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI'ya göndermek zorundadır.
Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir. 
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde
teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı
siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,
ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi
haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün
içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi
konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta
aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan
gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.8 - ALICI ve/veya ALICI'nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim
edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde
gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler
SATICI'ya, ALICI tarafından teslim aldığı tarihten başlayarak 14 gün içinde gönderilir
ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin
dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır. 
5.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan
sonra, kanaatmedikal@hotmail.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır. 
Madde - 6 
CAYMA HAKKI: 
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIYA elektronik posta ile bildirimde
bulunulması ve ürünün 7 madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve
ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3 kişiye
veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIYA gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı
örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. İade edilen ürün SATICI’nın anlaşmış
olduğu kargo şirketinin herhangi bir şubesine verilerek gerçekleştirilecektir. Cayma
hakkından kaynaklanan ücretlendirmeler SATICI’ya aittir. Bu belgelerin ulaşmasını
takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICININ kredi kartı hesabına iade edilmesi
için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka
tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının
gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler
iade edilmez. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık
ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı
kullanılamaz. Satışa sunulan her türlü ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve
ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 
Madde - 7 
YETKİLİ MAHKEME: 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya SATICININ yerleşim yerindeki
TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması
durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
Ürün Karşılaştırmaya Eklendi